Aşağıdaki sözleşme maddeleri kapsamında adı geçen ANADOLUWEB ve KULLANICI tanımları şöyledir:

ANADOLUWEB (Metin Medya ve Paz. Tic. Ltd. Şti.): Ürün ve/veya Hizmet Satıcısı/Tedarikçi

KULLANICI (Müşteri veya Bayi): Bütün yayınlama ve kayıt hizmetlerinden faydalanmak ve bundan dolayı satın almak ve/veya kiralamak amacıyla başvurmuş kişi, kurum veya kuruluştur. Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcıları da kapsar. (Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI; ANADOLUWEB'den yüksek miktarlı alışveriş yapması dolayısıyla ve/veya ANADOLUWEB tarafından uygun bulunması dolayısıyla kendisine bayi sıfatı verilen kullanıcılardır.)

ANADOLUWEB ve KULLANICI, aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.

Sözleşme Maddeleri:


Madde 1: ANADOLUWEB, KULLANICI ile yapacağı tüm yazışma ve irtibat girişimlerini, KULLANICI'nın üyelik bilgilerinde beyan ettiği yetkili elektronik posta (eposta) adresi üzerinden gerçekleştirir. Bu eposta adresinin güvenliği tamamen KULLANICI'ya aittir. Telefon, faks ve/veya farklı eposta adresleri üzerinden hesap bilgilerine yönelik düzenleme talepleri kabul edilmez, şifre bilgileri gönderilmez.Madde 2: KULLANICI, yayınlama ve yazılım ürün ve/veya hizmetlerini, ANADOLUWEB tarafından belirlenmiş kurallar dahilinde ve T.C Hukuk ve Anayasaları çerçevesinde kullanır. Belirtilen sınırların aşılmasından doğacak sonuçlar KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI, ilgili hizmetin web sitemizde yayınlanan özelliklerini ve bu sayfadaki kuralları dikkate almak ve sınırlara uymak zorundadır.Madde 3: ANADOLUWEB, KULLANICI'nın ürün ve hizmetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, eposta ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, KULLANICI'ya aittir.Madde 4: ANADOLUWEB, web barındırma müşterisi olan KULLANICI'nın her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için kendi üzerine düşeni yapmakla sorumludur. ANADOLUWEB'in almış olduğu yedekleme, sunucu yedeklemesi olup, sunucuda meydana gelebilecek bir sorun durumunda tümden geri yükleme için kullanılmaktadır. Kullanıcı kendi hatasından meydana gelebilecek sorunlara karşı kendisi yedekleme yapmalıdır. Kullanıcı hatasına karşı firma bir garanti vermemekle birlikte bir ücret karşılığında kullanıcıya geri yükleme teklif edebilir. Buna rağmen web sitesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Web sitesini yedekleme sorumluluğu KULLANICI'ya aittir. VDS ve Özel (Fiziksel, Dedicated) Sunucularda KULLANICI yedekleme eklentisi satın almadığı müddetçe ANADOLUWEB yedekleme yapmamakta ve yedekleme sorumluluğu almamaktadır, KULLANICI hatası olsun veya olmasın yedekleme sorumluluğu tamamen VDS ve Özel Sunucu satın alan KULLANICI'ya aittir.Madde 5: KULLANICI, site ve tasarım içeriklerinde T.C. Yasaları'na uymak zorundadır. KULLANICI, yasalara aykırı yayın yapamaz. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, hizmet markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların KULLANICI sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, ANADOLUWEB taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf KULLANICI'dır ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı KULLANICI kabul eder. Bu gibi durumlarda ANADOLUWEB anlaşmayı feshetme hakkını, KULLANICI'ya danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.Madde 6: KULLANICI verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, T.C. Yasaları'nca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı, başkalarına ait bilgisayar, KULLANICI hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması, Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer KULLANICI’ların, ANADOLUWEB adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, ürün ve hizmet ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite vuku bulduğu taktirde ANADOLUWEB sorumlu tutulamaz, sorumluluk KULLANICI'ya aittir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf KULLANICI'dır ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı KULLANICI kabul eder. Bu gibi durumlarda ANADOLUWEB anlaşmayı feshetme hakkını, KULLANICI'ya danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.Madde 7: ANADOLUWEB, 3. şahıslardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu sebeple kişisel önem arz eden veriler, şifreler ve kişisel/kurumsal değer içeren materyaller konusunda sorumluluk KULLANICI'ya aittir.Madde 8: Tüm KULLANICI’larımız, hizmetlerimize ulaşmada ve onları kullanmada bazı riskleri kabul etmiş sayılır. Ne ANADOLUWEB, ne de KULLANICI’ları, üyeleri, hissedarları, yöneticileri, işverenleri, ortakları, acenteleri, bayileri, şubeleri, onun hizmetlerinde bir kesinti olmayacağını, sayfa hatası olmayacağını, ne de hizmetlerin kullanılmasının sonuçlarında, meydana gelirliğinde, güvenilirliğinde veya hizmetlerin muhteviyatında yüzde yüz garanti veremez. Özel bir bölüme ait hem ifade hem de ima şeklinde yüzde yüz garanti verilemez ancak "olduğu kadar veya mümkün olduğu kadar" temelleri esas alınarak garanti verilebilir. Ne ANADOLUWEB, ne de KULLANICI’ları, üyeleri, hissedarları, yöneticileri, işverenleri, ortakları, acenteleri, bayileri, şubeleri, herhangi bir tesadüfi, dolaylı, özel veya önemli zararlar konusunda ve KULLANICI’nın hizmetlere ulaşmadaki ya da kullanmadaki yetersizliği sonucu meydana gelmiş olan ve bunun sonucunda, karında veya gelirindeki kayıplardan, iş kayıplarından, veri kaybı, bilgisayar hatası veya hatalarınızdan kaynaklanan tüm diğer zararlar veya kayıplardan, hatalı girilmiş veri veya performans kaybından, sınırlı ya da sınırsız mücbir sebeplerden (doğal afetler vs.) dolayı kesintiye uğrama, diğer hatalar, kusurlar, operatörlerin gecikmeleri, iletişim hataları, hırsızlık, yok etme veya programlara, hizmetlere ve kayıtlara yetkisiz girişler sonucu meydana gelen problemlerden sorumlu değildirler.Madde 9: ANADOLUWEB ürününü ve/veya hizmetini aylık veya yıllık olarak sunar. Aylık veya yıllık olarak satın alınan ürünün ve/veya hizmetin sonraki yıllarda devam etmesi ve/veya fiyat değişikliğine uğraması tasarrufu ANADOLUWEB'e aittir. Bu durumda ANADOLUWEB fiyat değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, ödeme tarihinde geçerli olan fiyattan ödeme yapar.Madde 10: KULLANICI, hizmetlerini yenilememe durumunda, yenileme tarihinden itibaren bir ay geçmesi durumunda bütün haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Bu durumda hizmetler üzerindeki bütün tasarruflar ANADOLUWEB’e ait olup KULLANICI bu süreden sonra bu hizmetlerle ilgili hiçbir hakka sahip olamayacaktır. ANADOLUWEB’in bu hizmeti silebilir veya hizmeti alan KULLANICI’ların müşterisi ile imza, kaşe ve ödeme karşılığında hizmet yenilemesi yapılabilir. Ancak FTP ve Barındırma şifreleri yine de KULLANICI’nın müşterisine verilmez.Madde 11: KULLANICI, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerini KULLANICI panelinden ANADOLUWEB'in onayı olmadan veya ANADOLUWEB aracılığı ile devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan ANADOLUWEB hiçbir şekilde sorumlu değildir.Madde 12: ANADOLUWEB, KULLANICI’ya bir hafta önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, KULLANICI’nın ANADOLUWEB'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen hizmetlerle ilgili ücretler, KULLANICI’ya iade edilir. KULLANICI’nın bu sözleşmede veya ANADOLUWEB Hizmet Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, ANADOLUWEB, KULLANICI’ya sağlanan hizmetleri ve sözleşmeyi önceden haber vermeden sonlandırabilir. Bu durumda, KULLANICI’ya , önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. KULLANICI, bir hafta önceden haber vermek ve ANADOLUWEB'e yetkili eposta adresinden başvurmak şartıyla sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda KULLANICI’nın ANADOLUWEB'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen hizmetlerle ilgili ücretler, KULLANICI’ya iade edilmez. Bunun tek istisnası 30 gün geri ödeme garantisidir.Madde 13: KULLANICI, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "ANADOLUWEB Hizmet Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "ANADOLUWEB Hizmet Kullanım Şartları", ANADOLUWEB'in www.ANADOLUWEB.com web sitesinde yayınlanmaktadır. ANADOLUWEB, KULLANICI’larına haber vermeksizin sözleşmeyi değiştirme hakkına sahiptir. Ancak sözleşmeyi www.ANADOLUWEB.com web sitesinde yayınlanmak zorundadır. www.ANADOLUWEB.com web sitesinde yayınlanmayan hizmet sözleşmesi KULLANICIyı bağlamaz. Web sitesinde yayınlanmasını takiben yeni sözleşme bütün KULLANICI’lar tarafından kabul edilmiş sayılacak ve bütün KULLANICI’lar için bağlayıcı olacaktırMadde 14: ANADOLUWEB, sunduğu hizmetin %100 kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder. ANADOLUWEB, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu marifet ANADOLUWEB'in kaynakları ile sınırlıdır.Madde 15: ANADOLUWEB'in KULLANICI'ya sunduğu ürünler ve/veya hizmetler kullanılarak veya bu ürünler ve/veya hizmetlerden yararlanarak ANADOLUWEB'in herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda, KULLANICI'nın ödemiş olduğu miktar kendisine iade edilmeksizin KULLANICI, ANADOLUWEB'in bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder. KULLANICI hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmeye çalışmayacağını, erişmeyeceğini taahhüt ettiği gibi bu taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda da oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı ve gerekli tazminatı ödemeyi kabul eder.Madde 16: Yenileme tarihi geldiği halde ödemesini yapmayan KULLANICI’lara verilen hizmet durdurulur, 30 gün içerisinde ödemesini yapmayan KULLANICI’ların hesapları ve bütün dosyaları genellikle sistemden silinmektedir. Bu 30 günlük süre içerisinde KULLANICI yenileme ücretini öderse yayını devam eder. Bu 30 günlük süre, yenileme ücreti ödenmediği takdirde KULLANICI'ya dosyalarını ANADOLUWEB'den isteme hakkını vermez. KULLANICI’ların, barındırma vd. hesaplarına ulaşabilmesi için mutlaka süresi geçmiş hizmetini yenilemesi gerekmektedir.Madde 17: ANADOLUWEB, süresi dolmuş alan adı, web barındırma veya diğer hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi yapılmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. ANADOLUWEB, KULLANICI’LARIN barındırma hizmetlerini bir ay bekletme inisiyatifini saklı tutmaktadır. ANADOLUWEB, özel sunucu ve VDS sunucularda hizmet süresi dolduğunda ve yenileme yapılmadığında KULLANICI hizmetlerini bekletmeden iptal etme ve verilerini silme hakkına sahiptir.Madde 18: Talep eden her kim olursa olsun, ANADOLUWEB’in hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.Madde 19: SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, ANADOLUWEB'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda ANADOLUWEB sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, KULLANICI’lara sağlanan ürün ve hizmetlerde aksamalara neden olabilmektedir. ANADOLUWEB'den SMTP röle (relay) hizmeti alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran KULLANICI’lar, ANADOLUWEB'den SMTP röle hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. SPAM gönderimi yapan KULLANICI’lar önce uyarılacak, devam edilmesi halinde ücret iadesi yapılmaksızın hizmetleri sonlandırılacaktır.Madde 20: ANADOLUWEB, KULLANICI hizmetlerinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli hizmeti vermekle yükümlüdür. Üçüncü kişilerden ve/veya ANADOLUWEB'in elinde olmayan sebeplerden doğacak teknik hata ve kesintilerden dolayı (ör: Telekom arızaları) ANADOLUWEB sorumlu tutulamaz.Madde 21: ANADOLUWEB tarafından, KULLANICI'ya verilecek ürünler ve/veya hizmetler, KULLANICI'nın seçtiği pakete göre bu sözleşme içerisinde geçen bazı fiziksel sınırlamalara tabidir. KULLANICI'nın yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda ANADOLUWEB, KULLANICI'dan ek ücret talebinde bulunabilir veya KULLANICI'nın ek hizmet talebini reddedebilir, limiti aşan KULLANICI’nın limit aşmasını engelleyecek tedbirler alabilir.Madde 22: Sunucu üzerinde içeriği ve kullanımı bilinmeyen dosyalar çalıştırmak, sunucuya zarar verebilecek kodlar içermek veya eylemlerde bulunmak, sunucu kaynaklarını (işlemci, Ram) sunulan sınırların üstünde kullanarak (toplist, lisansız forum sistemleri, geniş kapsamlı chat sistemleri) sunucu verimini ve performansını olumsuz yönde etkilemek, spam ve benzeri eylemleri sunucu kaynaklarıyla yapmak kesinlikle yasaktır ve bunu yapan siteler uyarılmaksızın kapatılır. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez. 30 dakikadan daha sık "cron entry" çalıştıramaz. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include "http://alanadiniz.com/icerik.php" yerine "icerik.php" kullanınız. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayınız, şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul etmektedir.Madde 23: Kullanıcı kitlesi olarak Bireysel kullanıcılar ve Kobiler hedef alınmıştır. Paylaşımlı sunuculardan en uygun fiyatlarla verilen bu hizmetin sözleşme kapsamında sınırlandırılmış, adil kullanım limitleri vardır. Örnek olarak; dosya indirme siteleri, video ya da imaj siteleri, dosya alanı olarak kullanım veya proxy siteleri web hosting sözleşmemiz kapsamında yasaklanmıştır.Ayrıca bu tip paylaşımlı hizmetlerin sürekliliğini sağlayabilmek için tüm dünyada uygulanan anlık kullanım limitleri mevcuttur. Bunlar ; cpu kullanım limiti, ftp dosya transfer limiti ya da saatlik e-posta gönderim limiti gibi sınırlamalardır. Barındırmalarda KULLANICI, sistem kaynaklarının %10’unu geçen uygulamaları çalıştıramaz (Bayi Barındırmalarda %25), Her bir alan adı bir saat içinde 100 adetten fazla e-posta gönderemez. Ayrıca 100 adetten fazla olmasa bile süreklilik arzeden gönderimler SPAM gönderimi kapsamına girecektir.Madde 24: KULLANICI hiçbir şekilde paylaşımlı, VDS ve özel sunucularda Topsite’lar, IRC script’leri, bot’ları, Proxy script’leri/anonimleştiriciler, Korsan yazılım/warez, Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri), AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri, IP Tarayıcılar, Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları, Mail Bomber’lar/Spam Script’leri, Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü), Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri), Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar), Escrow hesabı/Banka Tahvilleri, Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri), Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı, Piyasayı belirleyen bankaların programları, Çekiliş/kumar siteleri, MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler, Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar, Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler, Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri, Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir), Mailer Pro, Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayınlarını yapamaz ve Telif hakları ödenmemiş içerikler yayınlayamaz.Madde 25: Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lar, kendi müşterileri ile aralarındaki ilişkiye göre kendi fiyatını kendisi belirleyebilir. Bu konuda Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’nın müşterisine karşı sorumluluk Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lara aittir. Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lardan Web Barındırma satın alan müşteriler hizmet şartlarımızı ve KULLANICI hizmet sözleşmemizi kabul etmiş sayılacaktır. Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lar, web barındırma satarken, müşterinin "ANADOLUWEB Hizmet Sözleşmesi"ni kabul ettiği taahhüdünü mutlaka almalıdır. Hizmet Sözleşmesinde geçen ancak müşterinin haberdar olmadığı durumlardan dolayı Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lar sorumludur. ANADOLUWEB, Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lara teknik destek sunmayı taahhüt eder. Toplu web barındırmada müşteriye karşı sorumluluk Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lara aittir. ANADOLUWEB, toplu web barındırma satın alan Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lara karşı sorumludur. Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lar tarafından "ANADOLUWEB" unvanı kullanılarak başka şirketlerin web barındırma hizmetleri satılamaz. Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lardan Web Barındırma satın alan müşterilere herhangi bir şifre verilemez. Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lara ulaşılamama durumunda ANADOLUWEB tarafından ulaşılmaya çalışılır, bir ay içerisinde cevap alınamaması durumunda müşterinin antetli, imzalı ve kaşeli faksı ile hizmet, Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’ların müşterilerinin KULLANICI hesaplarına devredilir. Ancak FTP ve Barındırma şifreleri yine de Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’nın müşterisine verilmez.Madde 26: Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lar, ANADOLUWEB'den satın aldıkları ve/veya kiraladıkları ürün ve/veya hizmetlere ait bütün reklam ve promosyonları, kendi müşterilerine aynen uygulayacakları konusunda dürüst olmak zorundadır. Eğer, ANADOLUWEB'den satın alınan ürün ve/veya hizmetleri sunmada bu şarta aykırı bir davranışta bulunulursa, ANADOLUWEB tarafından dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla, Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’nın elde etmiş olduğu haklar iptal edilerek, hesabı derhal sona erdirilecektir, ödemiş olduğu miktar iade edilmeyecektir.Madde 27: Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lar, ANADOLUWEB unvanını kullanarak satış yapıyorsa, onun barındırma (Toplu barındırma paketleri hariç) hizmetlerine ait tüm reklam ve promosyonlarını aynen uygulayacaktır.Madde 28: Bayi Sıfatına Sahip KULLANICI’lar, ANADOLUWEB hizmetlerine ait tanıtımları spam ile yapmamalıdır. Kısaca, hizmetleri tanıtmada kullanılan araçlar, kurallara, yasalara ve bu sözleşme şartlarına aykırı olmamalıdır.Madde 29: ANADOLUWEB yazılımları (Hazır Web Sitesi Paketleri) yıllık yenilemeye tabidir, yıllık yenilemeler ilk üç yıl için, barındırma, yıllık bakım ve teknik destek hizmetlerini kapsamaktadır. Üç yıldan sonra yıllık bakım ve teknik destek hizmeti verilmemekte, yıllık bakım ve teknik destek ekstra ücrete tabidir.Madde 30. Bu madde, alan adı ve kullanılan diğer hizmetlerimiz ile ilgili olarak ANADOLUWEB'in KULLANICIsına ve KULLANICI’nın ANADOLUWEB'e karşı sorumluluklarını açıklamaktadır. Bu sözleşme alan adlarının kayıt, yenileme, transfer, toplu kayıt ve toplu transfer kural ve şartlarını ortaya koyar. Kayıt işlemini, ANADOLUWEB'in tamamlayabilmesi için bu maddede belirtilen bütün kural ve şartları KULLANICI’nın okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

a. Alan Adının Seçimi, Müsaitliği ve Kullanımı
i. Seçim: KULLANICI’nın, seçimini yaptığı alan adının herhangi bir ticari marka veya entellektüel ürüne zarar vermesi / haksız rekabet ortaya çıkarması durumunda ANADOLUWEB tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımlar uygulanmak zorunda kalsa bile ANADOLUWEB sorumlu tutulmayacak KULLANICI sorumlu tutulacaktır. Alan adınn herhangi bir hakka zarar vermemesi için gerekli ön araştırmaları yapma mükellefiyeti KULLANICI’ya aittir.
ii. Müsaitlik: KULLANICI, alan adını seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol eder. Zaman zaman alan adı tarama sisteminden kaynaklanan sorunlardan dolayı müsait olmayan bir alanadı müsait olarak görünebilir. Bu durumda kayıt veya yenileme esnasında ödenen ücret iade edilerek sipariş iptal edilecektir. ANADOLUWEB bu durumdan sorumlu tutulamayacaktır.
iii. Kullanım: KULLANICI, bilgisi dahilinde alan adı kaydının ve doğrudan veya dolaylı olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahsın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini belirtir ve kabul eder. Ayrıca bilgisi dahilinde alan adının herhangi yasal olmayan bir amaç için kaydedilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. ANADOLUWEB, alan adının yasal olmayan bir amaç için kullanıldığının veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
b. Hesap Yönetimi Hizmetlerden faydalanabilmek için üye kaydı yapılmalı ve bir KULLANICI adı ve şifre alınmalıdır. KULLANICI, KULLANICI adı ve şifresiyle çevrimiçi olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilir. KULLANICI, ANADOLUWEB'e, KULLANICI adı ve şifresi ile yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını verir. Her zaman KULLANICI adı ve şifresinin güvenliğini sağlamak yükümlülüğü KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, KULLANICI adı ve şifresi ile izinsiz kullanımın tespiti durumunda hemen ANADOLUWEB'e durumu bildirmek zorundadır. KULLANICI adı ve şifre ile yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumluluklar KULLANICI’ya aittir.
c. Bilgilerin gizliliği ANADOLUWEB, web sitesine girilen bilgileri Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve işbirliği yapılan sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorundadır. Ayrıca yasalar uyarınca Telekominikasyon Kurumu'na da bildirmek zorundadır. Bu bilgiler ANADOLUWEB'in onayı ile veya ANADOLUWEB'i bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebilir. Ayrıca ANADOLUWEB, KULLANICI’ya ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.Madde 31: Bu sözleşmeyi kabul edip etmeyeceği, www.ANADOLUWEB.com adresinden çevrimiçi olarak KULLANICI kaydı yaparken veya ürün veya hizmet satın alırken KULLANICI’ya sorulmaktadır. KULLANICI kabul etmedikçe kayıt yapamamakta veya ürün veya hizmeti satın alamamaktadır. Bundan dolayı ANADOLUWEB'e KULLANICI kaydı yapan veya ürün veya hizmet satın alan bütün KULLANICI'lar, bu sözleşmeyi kabul etmişlerdir.Madde 32: KULLANICI, ANADOLUWEB'in KULLANICI’larına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilediğinde ANADOLUWEB'in anlaşmayı feshetme hakkı saklıdır.Madde 33: KULLANICI, ANADOLUWEB ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından veya uygulamada oluşacak aksaklıklardan doğacak tüm uyuşmazlıklarda Şirket İdari Merkezinin bulunduğu İl Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.Madde 34. Otuz (30) gün içerisinde web barındırma ve sanal sunucu hizmetlerimizden memnun kalınmadığı durumda KULLANICI tarafından hizmetin iptali ve geri ödeme istenebilir. 30 gün geri ödeme garantisi, sipariş verilen tarihte başlar. Web barındırma için yapmış olunan en fazla bir yıllık ödeme ve sanal sunucu için yapılmış olunan en fazla altı aylık ödemenin tamamı soru sormaksızın iade edilir. İade şartları:

a. Web barındırma ve Sanal Sunucu dışında hiçbir hizmette 30 gün geri ödeme garantisi yoktur.
b. Web barındırmada en fazla bir yıllık, sanal sunucuda ise en fazla altı aylık ödeme yapılmış ise ödeme iadesi istenebilir. Eğer KULLANICI bu sürelerin üzerindeki miktarda ödeme yapmış ise kendisine yalnızca bu sürenin karşılığı olan miktar iade edilebilecektir.
c. Web barındırma ve Sanal Sunucu hizmetlerinde 30 gün içerisinde limit aşımı gerçekleşmiş ise limit aşımlarına karşılık gelen ücret, iade edilecek miktardan düşülür.
d. Muhasebe sistemimizin aksamaması için, KULLANICI tarafından yapılmış olan ödeme en geç bir ay içerisinde iade edilecektir. İade esnasında banka komisyonu vb. ücretler KULLANICI’ya aittir.
e. KULLANICI 30 gün geri ödeme garantisinden yalnızca bir kez yararlanabilir.
f. KULLANICI, hizmet sözleşmesine aykırı davranışta bulunmuş ise 30 gün geri ödeme garantisinden yararlanamaz.
g. Geri ödeme yapılabilmesi için, ilgili hizmet faturasının Anadoluweb'e iadesi veya iade faturası düzenlenmesi gereklidir.Madde 35: Bu sözleşme 35 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, feshedilinceye kadar geçerlidir. KULLANICI, çevrimiçi kayıt veya herhangi bir yolla ANADOLUWEB'in ürünlerinden ve/veya hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini tam anlamıyla kabul etmiş olur. Bu sözleşme, yine bu sözleşmenin içeriği hakkında, bu web sitesi üzerinden yazılı veya sözlü olarak size bildirilen durumlar hariç, önceki sözleşmelerin yerine geçer.